Vinterträning för seniorer är en ny satsning riktad till dig som är dagledig och över 58 år. Vi kör en lite enklare variant av den ordinarie vinterträningen och anpassar teknikträningen för att passa denna ålderskategori. STOR vikt läggs vid ökad/bibehållen rörlighet och svinglängd för att på så sätt öka längden på dina golfslag. Vi har delat upp träningen i 3 perioder, syftet med det är att du får tid att i lugn och ro träna på det du lärt dig. 

Träningen är öppen för alla, oavsett klubbtillhörighet. Självklart är både herrar och damer välkomna!
Du får allt detta för 999 kr!

Träning med klubbens PGA-tränare Niklas & Jacob 1 gång per vecka
Vecka 45-51 Golfhallen, Grundläggande rörlighet och slagträning
Vecka 2-4 Golfhallen, Fart-period, här jobbar vi för att slå längre golfslag
Vecka 14,15  Utomhus på A6 GK:s drivingrange, För att maximera effekten och göra de sista finjusteringarna så kör vi två veckor träning utomhus innan sommarträningen startar. 

- Fri tillgång till golfhallen för egen träning ingår i kursavgiften (nyhet)
- 2 veckor träning utomhus i april på A6 GK (nyhet)
- Inbjudan till VIP-demo på nya produkter i januari/februari
- Föreläsning om mental träning för golf inför säsongsstarten 2019 (nyhet)

Grupp 1, Tisdag 11.00, 12 platser 
Grupp 2, Tisdag 12.00 12 platser

Grupp 3, Onsdag 10.00, 12 platser
Grupp 4, Onsdag 11.00, 12 platser

Anmäl Dig på mailadress: anmalan@remove-this.a6golfcenter.remove-this.se 
Ange ditt namn, golf-id, mobilnummer samt vilken grupp du vill gå.
Vi svarar så fort vi kan och bekräftar din anmälan och plats.
Du får i svarsmailet detaljer för betalning. När betalning är gjord är din plats garanterad.

Ex: Olga Trassel, Golf-ID 310923-005, Mobil 0704-99 99 99, Grupp 3

Välkommen med Din anmälan!